ថ្នាក់ភាសាចិន

ថ្នាក់ភាសាចិនត្រូវបានបញ្ចូល​កម្មវិធីសិក្សា​តាំងពីថ្នាក់ក្រោម​ មត្តេយ្យសិក្សា រហូតដល់ថ្នាក់ទី១២  កម្មវិធីសិក្សាល្អៗ ព្រមទាំងគ្រូជាជនជាតិបរទេសមានសមត្ថភាព និង បទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការ បង្រៀន ធ្វើឲ្យសិស្សចេះស្តាប់ និយាយ អាន និងសរសេរបានពូកែ និងស្ទាត់ជំនាញ។

ការអនុវត្ត

បរិស្ថាននៃការសិក្សា ពោរពេញដោយការនិយាយភាសាចិន ធ្វើអោយការអនុវត្តប្រើប្រាស់ភាសាចិនមានប្រសិទ្ធភាព

គុណភាពនៃការអប់រំ

សិក្សាជាមួយគ្រូជនជាតិបរទេស ដែលពោរពេញដោយសមត្តភាព បទពិសោធន៍ និង បចេ្ចកទេសក្នុងការបង្រៀន ក៏ដូចជា ការផ្តល់ចំណេះដឹងដល់សិស្សានុសិស្ស

សាលាអាយដៀ ស៊ស ព័ត៌មាន
កម្មវិធីសិក្សាល្អៗ ព្រមទាំងគ្រូជាជនជាតិបរទេសមានសមត្ថភាព និង បទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការ បង្រៀន ធ្វើឲ្យសិស្សចេះស្តាប់ និយាយ អាន និងសរសេរបានពូកែ និងស្ទាត់ជំនាញ។
មើលបន្ថែម
ស្លាក
ទំនាក់ទំនងយើង
សាលាអាយដៀ ស៊ស
  • លេខ 206 ក្រុម 11 ភូមិ 3 សង្កាត់ 4ក្រុងព្រះសីហនុ (ទីក្រុង)
  • (+855) 081916932 / 095444847
  • admin@ideasource.edu.kh
បើក ៦ ថ្ងៃ សិក្សា
ថ្នាក់ត្រៀមគឺសម្រាប់អាយុ។
កាលវិភាគ