ថ្នាក់ព័ត៌មានវិទ្យា (IT)

ត្រូវបានដាក់ក្នុងកម្មវិធីសិក្សាចាប់តាំង​  ថ្នាក់បឋមសិក្សារហូតដល់ថ្នាក់ទី១២។

ថ្នាក់កុំព្យូទ័រសម្រាប់ ការិយាល័យ (Office Word, Excel, Powerpoint)ជំនាញជួលជុល រចនាទំព័រ អ៊ីនធើណិត អ៊ីម៉ែល​​ ។

20180129_093854

 

 

ចំណេញពេលវេលា នៅពេលដែលសិក្សាបានបញ្ចប់ការសិក្សានៅទីនេះ ពួកគេនឹងទទួលបាននូវជំនាញកំព្យូទ័រ ដែលជាជំនាញដ៏សំខាន់មួយក្នុងសតវត្សរ៍ទី ២១ នេះ ។​
គុណភាព  យើងមាននូវលោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ដែលមាននូវជំនាញក៏ដូចជាបទពិសោធន៍ ដែលអាចផ្តល់នូវការបង្រៀនមួយដ៏មានគុណភាពដល់សិស្សានុសិស្ស
សាលាអាយដៀ ស៊ស ព័ត៌មាន
កម្មវិធីសិក្សាល្អៗ ព្រមទាំងគ្រូជាជនជាតិបរទេសមានសមត្ថភាព និង បទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការ បង្រៀន ធ្វើឲ្យសិស្សចេះស្តាប់ និយាយ អាន និងសរសេរបានពូកែ និងស្ទាត់ជំនាញ។
មើលបន្ថែម
ស្លាក
ទំនាក់ទំនងយើង
សាលាអាយដៀ ស៊ស
  • លេខ 206 ក្រុម 11 ភូមិ 3 សង្កាត់ 4ក្រុងព្រះសីហនុ (ទីក្រុង)
  • (+855) 081916932 / 095444847
  • admin@ideasource.edu.kh
បើក ៦ ថ្ងៃ សិក្សា
ថ្នាក់ត្រៀមគឺសម្រាប់អាយុ។
កាលវិភាគ