ថ្នាក់ក្រោមមត្តេយ្យ និងមត្តេយ្យសិក្សា

កុមារមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សទៅលើកាយសម្បទា សតិបញ្ញា សា្មរតី ការគិត សីលធម៌ និងភាសាទៅតាមបរិយាកាស និងទំនោរនៃមជ្ឈដ្ឋានសង្គម។

អាយដៀ ស៊ស មានជំនាញ​យ៉ាងពិសេសក្នុងការបណ្តុះបណ្តាលកុមារតូចឱ្យស្របនឹងការលូតលាស់របស់សិស្សយើង ​ជាមួយនឹងលក្ខណៈពិសេសយ៉ាងសម្បូរបែបដូចខាងក្រោម៖

 • សិក្សាតាមកម្មវិធី ”AdayCare”
 • ទទួលស្គាល់ដោយក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា។
 • សកម្មភាពនៃការលេង ការស្តាប់ ការនិយាយ ការអាន
 • បង្រៀនឲ្យមានសីលធម៌ និងចំណេះ​ ដឹងទូទៅ ភាសាអង់គ្លេស និងភាសាចិន។
Preschool1
Khmer-Dancing
សិក្សាលើមុខវិជ្ជា
 • បុរេសំណេរ
 • អប់រំកាយ
 • ចម្រៀង
 • ភាសាអង់គ្លេស
 • គំនូរ
 • ភាសាចិន
 • បំនិនជីវិត
 • សោតទស្សន៍
 • រឿងនិទាន
 • របាំ
 • បុរេគណិត
 • ទស្សនាសង្កេត
 • ល្បែងបុរេគណិត
 • អនាម័យខ្លួនប្រាណ
 • កីឡា
សាលាអាយដៀ ស៊ស ព័ត៌មាន
កម្មវិធីសិក្សាល្អៗ ព្រមទាំងគ្រូជាជនជាតិបរទេសមានសមត្ថភាព និង បទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការ បង្រៀន ធ្វើឲ្យសិស្សចេះស្តាប់ និយាយ អាន និងសរសេរបានពូកែ និងស្ទាត់ជំនាញ។
មើលបន្ថែម
ស្លាក
ទំនាក់ទំនងយើង
សាលាអាយដៀ ស៊ស
 • លេខ 206 ក្រុម 11 ភូមិ 3 សង្កាត់ 4ក្រុងព្រះសីហនុ (ទីក្រុង)
 • (+855) 081916932 / 095444847
 • admin@ideasource.edu.kh
បើក ៦ ថ្ងៃ សិក្សា
ថ្នាក់ត្រៀមគឺសម្រាប់អាយុ។
កាលវិភាគ