ថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យសិក្សា
 • ការលូតលាស់របស់ប្អូនថ្នាក់អនុវិទ្យាល័យ គីជាដំណាក់កាលមួយសំខាន់សម្រាប់ត្រៀមឱ្យប្អូនឈានទៅយុវវ័យប្រកបដោយចំណេះជំនាញនិងក្រមសីលធម៌ល្អក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមដោយ ត្រជាក់ត្រជុំ។
 • សាលារៀនបានដាក់បញ្ជូលនូវកម្មវិធីពិសេសរួមមាន ការអនុវត្តពិសោធន៍ ទស្សនកិច្ចសិក្សា និងការ ស្រាវជ្រាវ តាមរយៈឯកសារដ៏សម្បូរបែបគ្រប់កម្រិត និងគ្រប់ជំនាញក្នុងបណ្ណាល័យ និងតាមប្រព័ន្ធ​ អ៊ីធើណិត។
 • សិស្សទទួលបាននូវសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ ទាំងចំណេះដឹងទូទៅ ភាសាអង់គ្លេស ចិន កុំព្យូទ័រ និងគុណធម៌ល្អ។
GirlReading
សិក្សាលើមុខវិជ្ជា
 • ភាសាខ្មែរ
 • គណិតវិទ្យា
 • គីមីវិទ្យា
 • រូបវិទ្យា
 • ផែនដីវិទ្យា
 • ប្រវត្តិវិទ្យា
 • ជីវវិទ្យា
 • សីលធម៌-ពលរដ្ឋវិជ្ជា
 • ភាសាអង់គ្លេស
 • ភាសាចិន
កម្មវិធីជម្រើសដូចជា
 • បាល់ទាត់
 • បាល់បោះ
 • បាល់ទះ
 • ហែលទឹក
 • វាយកូនបាល់
 • តន្រ្តី
 • គេហកិច្ច
 • កុំព្យូទ័រ
Football-team
guitar
សាលាអាយដៀ ស៊ស ព័ត៌មាន
កម្មវិធីសិក្សាល្អៗ ព្រមទាំងគ្រូជាជនជាតិបរទេសមានសមត្ថភាព និង បទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការ បង្រៀន ធ្វើឲ្យសិស្សចេះស្តាប់ និយាយ អាន និងសរសេរបានពូកែ និងស្ទាត់ជំនាញ។
មើលបន្ថែម
ស្លាក
ទំនាក់ទំនងយើង
សាលាអាយដៀ ស៊ស
 • លេខ 206 ក្រុម 11 ភូមិ 3 សង្កាត់ 4ក្រុងព្រះសីហនុ (ទីក្រុង)
 • (+855) 081916932 / 095444847
 • admin@ideasource.edu.kh
បើក ៦ ថ្ងៃ សិក្សា
ថ្នាក់ត្រៀមគឺសម្រាប់អាយុ។
កាលវិភាគ