ថ្នាក់បំប៉នចុងសប្តាហ៍

កម្មវិធីរៀនបំប៉នថ្ងៃសៅរ៍ត្រូវបានរៀបចំឡើងសម្រាប់បំពេញបន្ថែមនូវចំណេះដឹងរបស់ប្អូនៗសិស្សានុសិស្សទៅ លើខ្លឹម​សារ និងអត្ថន័យ រៀនមួយចំនួនដែលសិស្សានុសិស្សនៅខ្វះខាត ដើម្បីជួយពង្រឹង​សមត្ថភាព សិស្សានុសិស្សដែលរៀនខ្សោយលើមុខវិជ្ជាមួយចំនួនដូចជា  ភាសាខ្មែរ  គណិតវិទ្យា រូបវិទ្យា គីមីវិទ្យា និងមុខវិជ្ជា ដ៏ទៃទៀត ឱ្យបានយល់កាន់តែស៊ីជម្រៅទៅលើគន្លឹះនៃមេរៀននីមួយៗ ។

Part_Time-Class
សាលាអាយដៀ ស៊ស ព័ត៌មាន
កម្មវិធីសិក្សាល្អៗ ព្រមទាំងគ្រូជាជនជាតិបរទេសមានសមត្ថភាព និង បទពិសោធន៍ខ្ពស់ក្នុងការ បង្រៀន ធ្វើឲ្យសិស្សចេះស្តាប់ និយាយ អាន និងសរសេរបានពូកែ និងស្ទាត់ជំនាញ។
មើលបន្ថែម
ស្លាក
ទំនាក់ទំនងយើង
សាលាអាយដៀ ស៊ស
  • លេខ 206 ក្រុម 11 ភូមិ 3 សង្កាត់ 4ក្រុងព្រះសីហនុ (ទីក្រុង)
  • (+855) 081916932 / 095444847
  • admin@ideasource.edu.kh
បើក ៦ ថ្ងៃ សិក្សា
ថ្នាក់ត្រៀមគឺសម្រាប់អាយុ។
កាលវិភាគ